Թալար Շահինեանը նշանակուել է UCIի հայկական ուսումնասիրութիւնների կենտրոնի ժամանակաւոր տնօրէն

Թալար Շահինեանը նշանակուել է UCIի հայկական ուսումնասիրութիւնների կենտրոնի ժամանակաւոր տնօրէն

Քալիֆորնիայի Ըրվայն Համալսարանի (UCI) Հայկական ուսումնասիրութիւնների կենտրոնը դոկտոր Թալար Շահինեանին 2022-2023 ուսումնական տարուայ ժամանակաւոր տնօրէն է նշանակել:

Դոկտոր Շահինեանը կենտրոնի անբաժան անդամն է, Հայագիտական ​​ծրագրի դասախօս, հայոց լեզուի երկու մակարդակների դասախօս, ինչպէս նաեւ Համեմատական ​​գրականութեան բաժնի այցելու դասախօս: Նրա հետազօտութիւնն ուսումնասիրում է արեւմտահայերենի եւ գրականութեան զարգացումը Փարիզի եւ Բեյրութի հետցեղասպանական սփիւռքի համայնքներում։ Հեղինակ է  քաղաքացիութիւն չունեցող. հայոց լեզուի քաղաքականութիւնը աքսորում  (Առաջիկայ՝ Սիրակուզի համալսարանի հրատարակչութեան հետ միասին) եւ  «Հայկական սփիւռքը եւ քաղաքացիութիւն չունեցող ուժը. հաւաքական ինքնութիւնը անդրազգային 20-րդ դարում»  (Բլումսբերիի հետ առաջիկայում ժողովածուի համախմբագիր։ Հրատարակութիւն): Նա համատեղ խմբագրում է  «Սփիւռք. անդրազգային հետազօտութիւնների հանդէս»: եւ կանոնաւոր կերպով աշխատակցում է հայ գրական «Բագին» ամսագրին

Դոկտոր Շահինեանի ՝ որպէս ժամանակաւոր տնօրենի ժամկէտը սկսւում է 2022 թուականի յուլիսի 1-ից: Նա կծառայի մինչ Կենտրոնի ներկայի տնօրէն դոկտոր Հուրի Բերբերեանը հետազօտական արձակուրդի է:

Share