Կողմնորոշում

Կողմնորոշում

Գրիշ Դաւթեան

Ողբամ զքեզ, Հայոց աշխարհ,

Ողբամ զքեզ, հանուրց հիւսիսականաց վեհագոյն.

Զի իջաւ դաւաճան մի նու փիւր հայհոյալ,

Դաւող, մատնող պղծող,

Եւ վրդովեցաւ խաղաղութիւն,

Արմատացաւ անկարգութիւն.

Դրդուեցաւ ուղղափառութիւն,

Կայկայեցաւ տգիտութեամբ չարափառութիւն:

Չարքերը մշտական անկուշտ են,

Ինչպէս սրանք են խենեշաբար․

Ճանկերի ու մագիլների պատառումներով,

Ժանիքների յօշոտումներով,

Խեղդումներով, պաստումներով,

Գիշատումներով, ցրցտումներով, բզկտումներով․․․

Բայց մենք միաւորուած ենք

Հայրենասէր միասնութեամբ հայրենական,

Մեր արեան ու հողի եղբայրների հետ,

Մեր ազնիւ ու բնաւեր ազգի

Սրբազան հայրենիքը փրկելու․

Մասիսից մինչեւ Գրգուռ, Նեմրութ ու Սիփան,

Մինչեւ փրկարար Արագած ու Արայ․․․

Մինչեւ Փայտակարան,

Ուտիք ու Արցախ ու Վասպուրական,

Պարսկահայք, Գուգարք, Այրարատ ու Մոկք,

Տուրուբերան, Տայք, Կորճայք, Սիւնիք, Ծոփք,

Աղձնիք, Բարձր Հայք,

Տարոն, Փոքր Հայք,

Աշխարհքն են հայոց վառ արեւի տակ․․․

Եւ ի գոչել ահեղ փողոյն հայրենեաց փրկութեան

Եւ էջ ի հրապարակ

Ի մարտնչել ընդդէմ ոսոխից մերոց․․․

Լոյս ի լուսոյ մէջ լուսավարս,

Յաղթութեան ջահակիր․․․

Ով ակն ունի տեսանելոյ,

Տեսանի,

Եւ ով ունկն ունի լսելոյ,

Լուիցէ․․․

Մենք կուերակառուցենք քեզ,

Հայկեան ու Արմենական հայրենիք,

Ընդ ունայն կը դարձնենք անիծեալ թշնամեաց․․․

Հայրենիքը եւ սփիւռքը միասնութեամբ միաձոյլ

Նախ կմորթենք դաւաճանին նու փիւր,

Ախտով վարակուած մեղքի փեթակին,

Յանցանքի անիծեալ գուբի օձ կուտապածին,

Զազիր ու նզովեալ,

Այսահար, չարազգաց, դիւալլուկ,

Հեղձամղձուկ ու եղկելի,

Քստմնելի ու ապօրէն ցնկնուած,

Ամենաթշուառ ու գաղճ խարանին․․․

Ապա մորթոտելու ենք դաւաճաններին նուփիւրական,

Որոնք ծնունդն են մեղքի

Ու անիծուած երկունքի պտուղ են,

Չարահնար դաւերի մողոք․․․

Եւ անդ եղիցին հեծեծումն հառաչանաց

Եւ կրճտումն ատամանց․․․

Առճակատում ենք ընդդէմ թշնամեաց թուրքուռուս,

Որ տուայտող ժողովուրդների

Արեամբ են դիեցել ու յղփացել,

Տա աստուած,

Որ փախադարձաբար դիացնեն իրար,

Սատակէն ու սատակեցնեն իրար,

Որ նզովեալ են, նզովեալ են եւ անիծեալ․․․

Չարապարտ, գուբակործան․․․

Որ յաճախ են մէզ մանրել իրար միջեւ,

Որպէս ոչխար, ամարու ու նոխազ․․․

Ինչքան էլ դժուար,

Մենք կողմնորոշւում ենք առ քաղաքակիրթ աշխարհ,

Անստուեր արեւ լոյսի ճառագեալ,

Բարի կեանքի աղբիւր, գեղեցկութեամբ ախորժելի,

Յուսատու ամենահայեաց տեսողութեամբ ապագայի,

Հոգեհարազատ սիրոյ նորընձիւղ առհաւատչեայ․․․

*****

Share