Home | Դէմքերի հետ | Հարցազրոյց կրթական և մշակութային գործիչ՝ Դր. ՕՆնիկ Հայրապետեանի հետ

Հարցազրոյց կրթական և մշակութային գործիչ՝ Դր. ՕՆնիկ Հայրապետեանի հետ

By
Հարցազրոյց կրթական և մշակութային գործիչ՝  Դր. ՕՆնիկ Հայրապետեանի հետ

Հրատարակուել է թիւ 24 «Օրակարգ»ում, Հոկտեմբեր 2007-ին

 

    Դր. Օննիկ Հայրապետեանը մեր համայնքում աշխատող այն մտաւորականներից է որոնց դերն ու ազդեցութիւնը մնայուն ու որոշիչ է հայ մշակոյթի ջահը վառ պահելու եւ այն նոր սերնդներին փոխանցելու գործում: Նրա գործունէութիւնը չի սահմանափակւում հրապարակախօսութեամբ կամ ուսուցչութեամբ: Նա բազմակողմանիօրէն աշխատել ու իր ներդրումն է դրել մեր համայնքի ազգային կեանքի տարբեր ոլորտներում: Նա իր աշխատութիւններից մէկում գրում է« Կենսական է հայ մտաւորականի դերը սփիւռքում ուր նրա հիմնական կոչումն ու առաջնահերթ պարտականութիւնն է սփիւռքահայութեան մէջ վառ պահել հայոց լեզուի, մշակոյթի, գրականութեան, պատմութեան ու հայրենիքի հանդէպ սէրն ու կապուածութիւնը, ազգային գոյատեւման, արժէքների ու մանաւանդ իրաւունքների ճանաչումն եւ գիտակցութիւնը»:

Կենսագրութիւն

      Ծնուել եմ Սալմաստում (Իրան) 1944 թուին, ուր ստացել եմ նախնական կրթութիւնս: Ապա տեղափոխուելով Թեհրան սովորել եմ Քուշեշ Դաւթեան դպրոցում: Բակալորական տիտղոսս ստացել եմ Սպահանի պետական համալսարանից հայ լեզուի եւ գրականութեան ճիւղում, իսկ մագիստրոսականս Թեհրանի պետական համալսարանից լեզուաբանութեան ճիւղում:

      1983ին ընտանեօք փոխադրուել ենք ԱՄՆ ու հաստատուել Ֆիլադէլֆիայում: Ուսանել եմ Փենսիլուանիա համալսարանի լեզուաբանութեան դոկտորական ճիւղում: 1986ից հաստատուել ենք Գլենդէյլում:

      Շուրջ երկու տարի հեռակայ կարգով աշխատել եմ Դր. Սեդրակ Սեդրակեանի գիտական ղեկավարութեամբ եւ 2006ի Յուլիսին Հայաստանում ներկայացնելով աշխատանքս արժանացել եմ դոկտորական տիտղոսի Հայաստանի Ուրարտու համալսարանից (Education and Public Relations) ճիւղում:

 Ուսուցչական անցեալ

      Ուսանելուն համընթաց արդէն 26 տարի է ինչ զբաղւում եմ ուսուցչութեամբ, հիմնականում դասաւանդելով հայոց լեզու, պատմութիւն եւ գրականութիւն: Դասաւանդել եմ Սպահանի ու Թեհրանի հայոց դպրոցներում, դասախօսել եմ Սպահանի համալսարանի հայագիտական ճիւղում: Պաշտօնավարել եմ Ֆերահեան ազգային վարժարանում: 1998 2004ը դասաւանդել եմ Հուվըր միջնակարգ դպրոցում:

     Մշակել եմ հայերէնի դասաւանդման համար համապատասխան ծրագիր ու պատրաստել դասանիւթերն որոնք մինչեւ օրս օգտագործւում են Գլենդէյլի հանրային դպրոցներում հայերէնը որպէս երկրորդ լեզու դասաւանդելու համար: Այս ծրագիրը բաղկացած է սկսեալ, միջին եւ յառաջացեալ երեք մակարդակներից: Ունենք նաեւ honors դասարաններ: Այսօր այս ծրագրով են պարապում Հուվըր,Գլենդէյլ եւ Քրեսէնթա Վալի միջնակարգ դպրոցների հայերէն լեզուի առարկան: Նշեմ որ այս դասարանները ընդունւում են UC համալսարանները եւ transferable են:

      Դասագրքերը որոնցով պարապում են այս առարկաները վերցրած են առաջնորդարանի կազմած դասագրքերից որոնք այսօր դասաւանդւում են հայոց դպրոցներում: Դրանք յարմարեցրել եմ հանրային դպրոցների աշակերտութեան պատրաստութեան մակարդակին ու ծրագրի ակնկալիքներին: Համեմատական կարգով կարելի է ասել որ չորրորդ դասարնի նիւթերը օգտագործում ենք միջին մակարդակի, եօթերորդ դասարանի նիւթերը յառաջացեալ մակարդակի իսկ Այբբենարանը սկսնակ մակարդակի համար: Պարագայաբար նաեւ դասաւանդւում են մշակութային կամ պատմական դասեր:

 Գլենդէյլ Քոլէջի աշխատանքներ

        Արդէն 15 տարի է ինչ աշխատում եմ Գլենդէյլ Քոլէջում: Երբ սկսեցի այս աշխատանքը դասաւանդում էինք միայն տարրականսկսնակ մակարդակի հայերէն, ընդամէնը երկու կուրս, որը հիմնականում տառաճանաչութիւն էր դասաւանդւում: Տարիների ընթացքին նոր ծրագիրներ  ու աւելի բարձր մակարդակի առարկաներ առաջադրեցինք այն ուսանողների համար որոնք արդէն գիտեն հայերէնը եւ ուզում են խորանալ նրանում: Այսօր այս դասարաններին են մասնակցում մեծ թուով ուսանողներ եւ ներկայիս ունենք Հայերէն 101,102, 115 եւ 116 դասարանները: Մինչեւ 2003 թուականը դասաւանդում էի այդ առարկաները, միաժամանակ մշակելով դասանիւթերը:

     Ներկայիս վարում եմ Խօսակցական հայերէնի (Conversational Armenian) դասարաններ նոյն Գլենդէյլ Քոլէջի Community Services Education բաժնում: Ուսանողների 95%ն օտարներ են իսկ մնացեալը ծագումով հայեր որոնք ուզում են հայերէն սովորել: Դասարանները տեղի են ունենում 8շաբաթեայ ժամանակահատուածներում եւ ունենք չորս մակարդակներ: Ուսանողները երբ աւարտում են այս չորս մակարդակները արդէն կարող են խօսել, գրել ու կարդալ պարզ հայերէնով: 64 ժամում իհարկէ չի կարելի լեզուին տիրապետել, սակայն առօրեայ խօսակցութիւնը հնարաւոր է դառնում: Այս կուրսերի ծրագիրն էլ ես եմ մշակել ու դա համապատասխանեցնում եմ ուսանողներիս կարիքին ու ակնկալութեանը:

 Մաշտոց Քոլէջի աշխատանքներ

       Ներկայիս դասխօսում եմ Մաշտոց Քոլէջում եւ միաժամանկ վարում եմ հայագիտական բաժինը,որը պսակաւոր արուեստից  (Բաչլըր) տիտղոս է շնորհում շրջանաւարտներին:

      Այդ ճիւղում երեք տարբեր ծրագրաեր են գործադրւում՝ առաջինը ուսուցիչների պատրաստութեան եւ վերապատրաստութեան մէկ ամեայ(27 վարկանիշ unit) ծրագիր է որի աւարտին շրջանաւարտնստանում է հայոց լեզուի եւ լեզուաբանութեան վկայագիր որն անհրաժեշտ է դպրոցներում դասւանդելու համար: Երկրորդը՝ բաղկացած 48 վարկանիշներից բացի հայոց լեզուից եւ լեզուաբանութիւնից պարունակում է նաեւ հայ գրականութիւն, հայոց պատմութիւն, մշակոյթի պատմութիւն, հայոց եկեղեցու եւ սփիւռքի կազմակերպութիւնների պատմութիւն: Այս ծրագրի աւարտին շրջանաւարտն ստանում է հայոց լեզուի եւ պատմութեան յառաջացեալ վկայագիր: Երրորդ ծրագիրը որի աւարտին շրջանաւարտն ստանում է բակալորական տիտղոս պարունակում է 80 վարկանիշ, որը բաղկացած է մի շարք պարտադիր ինչպէս օրինակ թուաբանութիւն, անգլերէն, Ամերիկայի պատմութիւն եւ գիտական այլ առարկաներ ու նաեւ մի շարք ընտրովի առարկաներ որոնք կարելի է սովորել անգլերէնով կամ հայերէնով:

 ԴաւթեանՄարիամեան  հաստատութիւն

      ԴաւթեանՄարիամեան կրթական հաստատութեան կրթական ծրագրերի գործադիր վարիչն եմ: Այս ծրագիրը իրականանաում է Գլենդէյլի ու շրջակայ քաղաքների 26պետական դպրոցների թէ տարրական եւ <span style="font-family:&

Subscribe to comments feed Մեկնաբանութիւններ (32 posted)

avatar
Nasir 12/16/2015 18:46:53
What a pleasure to find someone who idteeifins the issues so clearly
avatar
Your article had provided me with another point of view on this topic. I had absolutely no thought that things may work on this manner as well. Thank you for sharing your opinion.
avatar
I would like to thank you for your perfectly written content its useful and your writing fashion helped me to it with absolutely no difficulty. Cheers
avatar
I found useful information on this topic as I'm taking care of a small business project. Many thanks posting relative information and it's currently becoming easier to finish this project
avatar
Walker 12/17/2015 12:18:27
It's great to find <a href="http://xnrnwt.com">sonmoee</a> so on the ball
avatar
http://bit.ly/1bdDlXc 02/17/2017 14:29:30
Nice blog. Found this while searching through
<a href="http://bit.ly/1bdDlXc">google</a>
google.

http://bit.ly/1bdDlXc
avatar
http://bit.ly/1bdDlXc 02/17/2017 14:30:13
Nice blog. Found this while searching through
<a href="http://bit.ly/1bdDlXc">google</a>
google.

http://bit.ly/1bdDlXc
avatar
Zviadi 12/17/2015 19:33:36
Why does this have to be the ONLY relbiale source? Oh well, gj! http://jcbrxmzhpg.com mypjislvdr [link=http://kklnhgnnswt.com]kklnhgnnswt[/link]
avatar
replica watches uk 02/23/2016 19:38:46
Ուսանելուն համընթաց արդէն 26 տարի է ինչ զբաղւում եմ ուսուցչութեամբ,
avatar
cheap marc jacobs outlet 04/24/2016 19:28:27
Հարցազրոյց կրթական և մշակութային գործիչ՝ Դր. ՕՆնիկ Հայրապետեանի հետ.
avatar
Ziggy 04/25/2016 18:47:30
Fantastic! I love Settlers of Catan. And cupcake Fridays &#8211; sheer genius! You don&#8217;t need anything fancy to make filled cupcakes. Just use a knife to cut out a cone from the cupcake such that the top of the cup cake becomes the bottom of the cone. I usually make the cup about 3/4cm in from the edge. Then chop off the top of the cone, gobble it up (quality control!), put the filling in the hole yov#;8217&ue made and put the top (the bottom of the cone) back on the cupcake.
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
Bayle 04/25/2016 19:57:47
uma playlist inteira ou vídeos de rápido camgerarento use o youtube em parceria com o plugin Tubepress do WordPress. Mas quando se fala em ganhar dinheiro com vídeo pela net o negócio é o
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
Kevrel 04/25/2016 23:26:56
Oy! Bet that was a bit hard to write! Great story. Interesting to look back at ourselves now that we&#8217;re older and wiser. To reflect upon our younger selves. Glad to know Jeremy grew more confident in himself. All ended well though! He&#8217;s happy. Yo&r#8217;ue happy. Plus. There has to be a few bad dates as that&#8217;s how we learn!You wrote it very well. I felt as if I was watching it unfold.
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
Lakeisha 04/26/2016 18:41:21
Me parece importante la realización de esta cumbre e interesante la participación de los panelistas nacionales por la relevancia y el reconocimiento que se han ganado debido a sus insetvigaciones cuyos resultados nos permiten visualizar nuestra práctica docente desde otra perspectiva. http://xaabkcwqz.com ndkyyv [link=http://vmmwyp.com]vmmwyp[/link]
avatar
Channery 04/27/2016 01:39:16
Hi I am trying to fit an ignition switch to a Yamaha 55 am ,but its not a Yam switch does any one know which wire goes live and to where on a switch ,ie i Know the red is live all the time and the brown is to start it and blue to the choke ,but what about the others ,thanks for any <a href="http://tlmpufayw.com">hemepGrael,.</a>
1 2 3 next Գումար: 27 | Ցուցադրում: 1 - 10

Ձեր մեկնաբանութիւնը

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Մուտքագրել նկարում նշուածները

Captcha
  • Ուղարկել ընկերոջ Ուղարկել ընկերոջ
  • Տպագրելու տարբերակ Տպագրելու տարբերակ
  • Տեքստային տարբերակ Տեքստային տարբերակ

Պիտակներ:

Պիտակներ չկան

Image gallery

Գնահատական

0