Home |

Դէմքերի հետ

Գնդապետ՝ Արտաշես Ֆռանգյանի կյանքի ճանապարհը

30 տարի հայ - թրքական սահամանի վրայ ...

back 1 2 Գումար: 11 | Ցուցադրում: 11 - 11
find us on facebook
follow us on twitter