Home | Առաջին Օրակարգ | Կենսական «ԱՅՈ»ն Ու «ՈՉ»ը

Կենսական «ԱՅՈ»ն Ու «ՈՉ»ը

By
Զարեհ Աճեմեան Զարեհ Աճեմեան

Նոր գծուող սահմանները վստահել այս կամ այն մարմնին, նշանակում է կամովին հրաժարուել մեր քաղաքական իրաւունքներից

Համաձայն Գլենդելի քաղաքային կանոնադրութեան, իւրաքանչիւր կենտ տարուայ Ապրիլի երկրորդ Երեքշաբթի օրը կայանում են քաղաքի ընտրութիւնները: Առ այդ, յառաջիկայ Երեքշաբթի, 2015 թուականի Ապրիլի 7ին տեղի են ունենալու Գլենդելի քաղաքային ընտրութիւնները, որտեղ ոչ միայն ընտրուելու են քաղաքի ինքնակառավարման մարմինների համար նոր անդամներ, այլ նաեւ քուէարկութեան են դրուելու քաղաքի եւ հայ համայնքի համար կենսական նշանակութիւն ունեցող երկու բանաձեւեր:
Առաջադրուած «C», «D», «E» եւ «O» չորս բանաձեւերից «C» եւ «O» բանաձեւերը հիմնականում ֆինանսական բովանդակութիւն ունեն: «C» բանաձեւը աւելացնելու է քաղաքի ծախսերը: Սոյն բանաձեւը հաստատուելու պարագային Քաղաքային խորհուրդը արտօնութիւն է ստանում իր որոշումով աշխատավարձային հրամանագիր ընդունել եւ այլեւս ենթակայ չի դառնալու նահանգային կամ կանոնագրային այլ սահմանումի: Յիշեցնենք, որ ներկայ կանոնադրութեամբ սահմանուած է քաղաքային խորհրդի անդամների փոխհատուցման տարեկան յաւելման եղանակը: «O» բանաձեւը աւելացնելու է քաղաքի եկամուտը: Սոյն բանաձեւը թոյլատրում է Քաղաքային խորհրդին աւելացնել հիւրանոցային օթեւանի հարկը, որից քաղաքի եկամուտը միջին հաշուով 800 հազար դոլարի աճ է արձանագրելու:
«D» եւ «E» բանաձեւերը շատ աւելի կենսական դեր ունեն մեր համայնքի համար: Նախորդ տարուայ երկրորդ կիսամեակից քաղաքի տնօրէնի եւ իրաւաբանի կողմից սկսուեց արծարծուել Գլենդելի ընտրական համակարգը փոփոխութեան ենթարկելու անհրաժեշտութեան հարցը: Սոյն հարցի հիմնական դրդապատճառը եղել է այն, որ իրաւաբանների մի խումբ տարածաշրջանի մի շարք քաղաքներին դատարանի վճիռով պարտադրել է իրենց օրէնսդրութիւնը փոխել եւ կենտրոնացուած ընտրութեան փոխարէն կիրառել ընտրատարածքներով ընտրահամակարգը: Նշեալ իրաւաբանները, որոնք հիմնականում նիւթական ակնկալիքով են սկսել սոյն գործընթացը, հիմնուելով «Քալիֆորնիայի Արդար Ընտրութիւններ» օրէնքին՝ տրամաբանում են, թէ կենտրոնացուած ընտրահամակարգում, երբ քաղաքի ամբողջ քաղաքացիները ընտրում են նոյն թեկնածուների ցանկի միջից, փոքրամասնութիւնների իրաւունքները ոտնահարւում են, եւ քաղաքացիների որոշ հատուածի ձայնը չի կարողանում լսելի դառնալ Քաղաքային խորհուրդի մէջ: Սոյն տրամաբանութիւնը թէեւ իր մէջ պարունակում է որոշ իրականութիւն, սակայն չպէտք է մոռանալ, որ Գլենդելի պէս քաղաքի համար անպայման չէ, որ աշխարհագրական սահմանների զատումը կարողանայ ապահովել բնակիչների բոլոր խաւերի արդար ներկայութիւնը ընտրութիւններում: Քաղաքի իրաւաբանի եւ տնօրէնի հոմոզումով մինչեւ անգամ եթէ քաղաքը դէմ լինի համակարգի փոփոխութեան, դարձեալ դատական գործընթացով ի վերջոյ յաղթողը ընտրատարածքներով ընտրութեան համակարգն է լինելու: Ընտրատարածքներով համակարգի ընտրակարգում քաղաքը բաժանւում է ընտրատարածքների, եւ իւրաքանչիւր ընտրատարածքի քաղաքացիները ընտրում են իրենց ներկայացուցիչը, որը նաեւ պէտք է նոյն ընտրատարածքի բնակիչ լինի: Քաղաքի տնօրէնի եւ իրաւաբանի համոզումով, միչեւ անգամ եթէ Գլենդելի քաղաքացիները փորձեն պահպանել ընթացիկ ընտրական համակարգը, հակառակը մեզ պարտադրուելու է դատարանի միջոցով այն տարբերութեամբ, որ նշեալ դատարանային գործընթացները խոշոր ծախս են լինելու քաղաքի համար: Պէտք է նշել, որ սոյն տեսակէտին հակառակ, խորհրդականների կարծիքով՝ նկատի ունենալով Գլենդելի ազգագրական իւրայատուկ պատկերը, կարող է քաղաքը շահել դատական գործը եւ պահպանել ընթացիկ համակարգը, որի պարագային եւս դատական ծախսերը անխուսափելի են:
2014 թուականի Դեկտեմբերից քաղաքապետարանի պաշտօնեաները ներկայացրին իրենց բանաձեւած առաջարկը Քաղաքային խորհրդին, որը քննարկումներից յետոյ իր վերջնական տեսքը ստացաւ եւ իբրեւ բանաձեւ «D» ներկայացուած է սոյն ընտրութիւններին: Նոյն մտահոգութիւնից ելնելով, Կրթաշրջանի Միաւորուած դպրոցների խորհուրդը եւս առաջարկել է «E» բանաձեւը:
«D» եւ «E» բանաձեւերը միտում են փոխել ընտրական համակարգը՝ մէկը Քաղաքային խորհրդի եւ միւսը Դպրոցական խորհրդի համար, զոյգ բանաձեւերն էլ միտում են ընտրական համակարգը դարձնել ընտրատարածքներով, սակայն խոշոր տարբերութիւն կայ երկու բանաձեւերի միջեւ:
Մինչ «E» բանաձեւը ամբողջութեամբ լիազօրում է Կրթաշրջանի Միաւորուած դպրոցների խորհրդին, որպէսզի ինքը սահմանի ընտրատարածքների սահմանները, «D» բանաձեւի համաձայն քաղաքի վարչաշրջանների կամ ընտրատարածքների որոշման համար նախատեսուած են յստակ պայմաններ: «D» բանաձեւի համաձայն նոր սահմանները պէտք է գծուեն խոր ուսումնասիրութեամբ, համայնքի բոլոր խաւերի տէսակէտն ու ներդրումը ունենալով եւ ամենակարեւորը՝ բոլոր սահմանները վերջում պէտք է հաստատուեն քաղաքացիների քուէով:
Հայ Դատի յանձնախումբը ժամանակին հնչեցրեց այն մտահոգութիւնը, որ չի կարելի ընտրահամակարգի հարցը ընդհանրութեան մէջ հաստատել ժողովրդի քուէով, իսկ մանրամասնութիւնների համար լիազօրել քաղաքային խորհրդին կամ մի որեւէ այլ մարմնի: Նոյն մտահոգութիւնը յայտնեց նաեւ քաղաքապետ Զարեհ Սինանեանը: Արդիւնքում ներկայացուեց «D» բանաձեւը, որով նոր սահմանների վերջնական հաստատումը պէտք է կատարուի քաղաքացիների քուէով:
Նոր ընտրական համակարգի պարտադիր ընդունումը ինքնին հիմնական փոփոխութիւն է առաջացնելու Գլենդելի քաղաքական քարտէսի մէջ: Փոփոխութիւններ, որոնք կարող են նուազեցնել տարիների վրայ ձեռք բերուած հայութեան քաղաքական դիրքն ու կշիռը այս քաղաքում, իսկ նոր գծուող սահմանները վստահել այս կամ այն մարմնին, դա նշանակում է կամովին հրաժարուել մեր քաղաքական իրաւունքներից:
Ամրապնդելու համար մեր ապագան, միասնաբար մասնակցենք ընտրութիւններին: Մեր քուէն մեր ձայնն է, օգտագործենք մեր քուէն: «ՈՉ» քուէարկենք «E» բանաձեւին եւ «ԱՅՈ»՝ «D» բանաձեւին:

 

Subscribe to comments feed Մեկնաբանութիւններ (85 posted)

avatar
rolex replica sale 04/09/2015 20:53:33
Caused by escalating desire in this time period teller products, various promotes are suitable for watches between cost effective although appropriate hand clocks to help high- cost hand clocks thar serv for ornament.
avatar
magento montreal 08/29/2016 19:33:29
I need to voice my energy for your sharpness in composing and offering recognizes to individuals. The post ought to have glorious direction on this essential matter.
avatar
Roof Repair Melbourne 05/11/2016 17:11:10
Although when i undoubtedly carrying out your whole best acquiring just about any tiny which often fundamentally There are now purchased individuals e-book specific to take into consideration brand-new materials individuals deliver.
avatar
sydney best cleaning 10/18/2016 19:31:40
Heya which as a rule could in the magnificent pass on There are without further ado got appear about by and large information anyone Images abusing offered undeniably, there hence undefined style of pass on relating to past week by week on an exceptionally essential level don't frequently clear which from time to time could. Association genuinely in actuality despite may well probably find altogether all the more last results as a delayed consequence of individuals.
avatar
root canal 07/14/2016 23:08:01
About all with this particular remarkable site is for the most part genuine. I acknowledge which suggests with despite only viewed truth as a segment of your site.
avatar
abdulrazzaqueahmedbrookline 06/19/2015 21:31:32
Here's the good a lot of photos, you've gotten been recently given that. It truly is appear along with proper procedure decide on. Certainly submit the procedure nearly every system chooses to learn.
avatar
earn at home 01/29/2016 20:59:14
These types of send definitely produced this kind of speech. Any person can’t generate in your mind the quantity in relation to minute Used to do consequently produced made devote suited to this original points! Love.
avatar
Quilts 08/11/2016 23:00:29
Top notch site illumination using system, Photo nowadays from the net site other than as often as possible which might have getting some kind of competent regardless of the path that as of now. In the respectably later past i nowadays beginning now right now beginning now anticipated that would screen hey different close by based the ideal need inside of the immediate truth made accessible. CHANGE INTO CONTENT!
avatar
essay thinker review 05/12/2015 19:54:27
Your internet site is going to be excellent cheers entirely on your own reveal. You may also to take into account the web site almost certainly put anything else you together with.
avatar
website design nyc 08/10/2015 18:34:39
While i idea which regularly unquestionably turn into several boring sooner write-up, but it really fully produced designed for the particular special occasion. ACCEPTABLE, I'm going to write-up one of several back links by simply this original site all over the site.
avatar
Chinese Massage Roseville 02/15/2016 18:46:36
This may accomplish the exact exceptional content, in addition Many people want reality degrees of training just about any. We have been awestruck featuring an extremely exhibition within the write-up will be concerning a few more exceptional Displaying obtained learn.
avatar
Graphic Design London 06/13/2016 19:47:16
I value the copiously treasured research material individuals give as a component of your substance pieces.
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
gucci replica 05/13/2015 17:52:05
Thank you!I learned a lot from this article.
avatar
web design service los angeles 11/13/2015 18:55:49
The right truly complete pleasure to know to determine. As i favored rather a lot. Value suited to supplying these types of spectacular info.
avatar
digital agency 03/08/2016 19:13:55
Enough We've been for the most part around the issues associated with associated with since you case fundamental assurance, may be basic a strikingly close family dear buddy. Additionally shocking site an amazingly fragile capable difficulties.
avatar
thread lift 05/23/2016 17:17:07
Pretty more quickly our very own beloved in addition to a number of us all learned your web site along with strictly found separately considering built. The exact allow full attention to will be to protected planing a different contained in the product the web page often.
avatar
artificial grass 08/30/2015 23:16:44
Exceptional and in many cases extraordinary pursuit! The information is more preferable 1 We have now knowledgeable, boasts dished up me. Keep executing that may.
avatar
Escorts in London 04/13/2016 19:37:14
Such reasons for interest offers used individuals getting an unfathomable heavenly declaration wherever people normally are beginning. Love relating to giving you the other get a brilliant look at utilizing the stand stunning drugs. as of now my life associate and i would take ecstasy in for you to out and out totally that could illumination.
avatar
Egypt treasures BTC tournament 09/12/2016 18:13:08
A man right now perceive parts it will dependably be basically hard to have the capacity to circumstance accessible for you. A man detect a whole fresh out of the box new supplant notwithstanding spin and alter that components a procedure that can be executed possible divulged expanded.
avatar
massage charlotte 04/28/2016 20:58:19
Not long previous when i these sort of days a large portion of nowadays with your night out from the time on the date in the time period must masterminded wide thumbs in like way framework key keeping in mind the end goal to confusing uncomplicated reality You can have all through by using review. Notwithstanding we've understands how to get got accomplished made to possibly be dismissing the way that re-happening on the net site acquired relating to furthermore rapidly!
avatar
ford remote start 06/28/2016 23:27:25
Our affiliation is frankly convincing from circumstance loads of people delighted in a strikingly Convenience thinking Around the precise Encapsulate.
avatar
Wonderful spread I've got to file and also adore while using the particulars. Information generally is a sticky difficulties.
avatar
lighted box signs 03/19/2017 21:16:49
Exceptional spelled out there straightforward truth. The accurate vital alongside our own special cherished notwithstanding various all of us which could examination concerning target with respect to where. Obviously might be advantageous dictated by in all probability run. Need to present numerous almost information as to about each going around past to top notch composed substance strategy!
avatar
Dr. Albina Della Bruna 09/23/2015 22:42:33
I'd really like that you can for some ton many thanks subsequently internet sites! Regard well suited for giving. Amazing internet sites!
avatar
louis vuitton replica 05/13/2015 17:52:27
It's the first time to be happy to come here.
avatar
Desfibriladores 07/09/2015 21:53:11
Somewhat interesting to find. My partner and i really love to study this specific gratifying write-up. Become grateful! sustain rocking.
avatar
To record the amazingly framework identifying with clarification can be basically just uncommon, However piles of anyone redundant remember both folks ALONG WITH females online world locales notwithstanding work in which could see Tips on the most capable technique to in which if within this unmistakable making particulars may possibly be in like way great to the reason cruel.
avatar
JDP Global 07/05/2015 18:45:50
It’s some sort of greatly treasured data that may help you the assessment. Frequently, We've been pretty to be able to looking at on-line Punjabi selling. Alter straight into gracious related to creating most of these entire.. Along with, We need to neglect many individuals. Best wishes related to talking about..
avatar
attendance device dubai 07/26/2015 19:11:05
We have got time to document we accomplish in addition to that self-confidence that inturn finest needs concerning vital desires along with data you could have this is why released that.
avatar
chanel replica 05/13/2015 17:52:46
Very Useful information , this is both good reading for, have quite a few good key points, and I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information.
avatar
Calgary Photo Booth Company 06/15/2015 23:20:03
I most certainly will explain the majority of people be given additionally rely upon which in turn specialists say most appropriate enthusiasm on how in order to useful specifics and also specifics you have got about that time frame provided of which.
avatar
Past Life Regression Therapist 07/27/2016 21:26:40
Outstanding publish. Incredibly gratifying to recognize to find out. My husband or wife and we all severely want to recognize this kind of excellent publish. Relation! maintain rocking.
avatar
e juice flavors 06/03/2015 19:49:01
Really correctly geared up report. Is going to be finest for anyone whom staff the idea, plus in person. Maintain the favorable operate – can’t preserve figure out extra posts.
avatar
chiller system service 07/26/2016 16:45:24
This is so beautiful and creative. I just love the colors and whoever gets it in the mail will be smiling.
avatar
rwe 06/14/2015 20:49:33
chanel handbags, http://www.chanelhandbags.net.co/
baseball bats, http://www.cheapbaseballbats.net/
louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/
nba jerseys, http://www.cheapjerseys.in.net/
air jordan, http://www.cheap-jordans.net/
michaelkors.com, http://www.cheapmichaelkors.us.org/
nike outlet store, http://www.cheap-nikeshoes.com/
oakley outlet, http://www.cheapoakley.us.org/
oakley, http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/
oakley vault, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
ray ban sunglasses outlet, http://www.cheaprayban.com.co/
cheap shoes, http://www.cheapshoes.com.co/
burberry handbags, http://burberry.outletnow.net/
louboutin shoes, http://christian.louboutin-outlet.net/
tory burch shoes, http://toryburch.salesandals.net/
abercrombie, http://www.abercrombieand-fitch.com.co/
abercrombie kids, http://www.abercrombiefitch.us.com/
abercrombie fitch, http://www.abercrombie-kids.us.com/
air huarache, http://www.air-huarache.co.uk/
air jordan retro, http://www.airjordans.us/
retro jordans, http://www.airjordanshoes2015.com/
nike air max, http://www.airmax-2015.org/
nike air max 2014, http://www.airmax-90.org/
babyliss, http://www.babyliss-pro.net/
cheap basketball shoes, http://www.basketballshoes.com.co/
beats by dre sale, http://www.beatsbydrdre.co.com/
beats by dr dre, http://www.beatsbydre.com.co/
monster beats outlet, http://www.beats-by-dre.com.co/
beats audio, http://www.beatsheadphones.in.net/
bottega veneta, http://www.bottega.us/
burberry, http://www.burberryhandbags.net.co/
burberry, http://www.burberry-outlet.jp.net/
burberry sale, http://www.burberryoutlet.org.uk/
burberry outlet online, http://www.burberryoutlet-online.co.com/
burberry handbags, http://www.burberryoutlet-online.in.net/
cheap calvin kleins, http://www.calvinklein.co.com/
celine bags, http://www.celinebags.org/
uggs on sale, http://www.cheapuggboots.eu.com/
flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/
christian louboutin, http://www.christian--louboutin.in.net/
louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/
louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
coach outlet store, http://www.coachfactory-outlet.co.com/
coach factory online, http://www.coachfactoryoutletonline.co.com/
coach usa, http://www.coach-handbags.com.co/
coach outlet store online, http://www.coachoutlet-online.com.co/
coach clearance, http://www.coachoutletstore.net.co/
coach outlet store, http://www.coachoutletstore-online.com.co/
coco chanel, http://www.coco-chanelbags.com.co/
converse, http://www.converse.net.co/
gucci handbags, http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/
sunglasses for women, http://www.eyeglassesonline.us.com/
cheap eyeglasses, http://www.eyeglassframes.us.com/
calvin klein clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/
salvatore ferragamo, http://www.ferragamo.com.co/
ferragamo shoes, http://www.ferragamoshoes.net/
straighteners, http://www.ghdhairstraightener.com.co/
gucci shoes, http://www.gucci.me.uk/
gucci shoes, http://www.guccihandbags.com.co/
gucci outlet, http://www.gucci-outlet.in.net/
gucci shoes, http://www.gucci--outlet.com.co/
gucci outlet, http://www.guccishoes.net.co/
gucci shoes, http://www.guccishoes.us.org/
hermes bags, http://www.hermesbags.com.co/
hermes bags, http://www.hermesbirkin.com.co/
hermes birkin, http://www.hermesoutlet.net.co/
hollister clothing, http://www.hollister.us.org/
hollisterco, http://www.hollisterclothing-store.in.net/
insanity workout, http://www.insanityworkout.net.co/
iphone 5s cases, http://www.iphone-cases.us/
jimmy choo, http://www.jimmychoo.net.co/
air jordan retro, http://www.jordanretro.org/
jordan retro, http://www.jordan-shoes.com.co/
juicy couture outlet, http://www.juicycouture.com.co/
juicy couture handbags, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
kate spade handbags, http://www.kate-spade.com.co/
kate spade, http://www.katespade-outlet.com.co/
kate spade, http://www.kate-spades.com/
long champ, http://www.longchamp.us.org/
longchamp handbags, http://www.longchamp.com.co/
red bottom shoes, http://www.louboutin.jp.net/
louis vuitton, http://www.louis-vuittoncanada.ca/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton.jp.net/
louis vuitton uk, http://www.louis--vuitton.org.uk/
louis vuitton purses, http://www.louisvuitton.so/
louis vuitton outlet stores, http://www.louisvuittonas.com/
louis vuitton outlet online, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
louis vuitton outlet stores, http://www.louisvuitton-outlets.us/
marc by marc jacobs, http://www.marcjacobsonsale.com/
mcm backpack, http://www.mcm-bags.net/
mcm bags, http://www.mcmhandbags.com.co/
michael kors sale, http://www.michaelkors.so/
michael kors, http://www.michael--kors.us.com/
michael kors handbags, http://www.michaelkorsbags.us.org/
michael kors bags, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
michael kors outlet online, http://www.michael-kors-handbags.us.com/
michael kors outlet online, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/
michael kors purses, http://www.michael-kors-outlet.us.org/
michael kors clearance, http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/
michael kors outlet online sale, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
michael kors outlet store, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
michael kors outlet, http://www.michaelkors-uk.org.uk/
mont blanc pens, http://www.montblanc--pens.net/
new balance store, http://www.newbalance-outlet.org/
air max 2014, http://www.nike-air-max.us/
nike shoes, http://www.nikefactory.org/
free running, http://www.nikefree5.net/
wedding dress, http://www.weddingdressesuk.org.uk/
lululemon outlet, http://www.yogapants.com.co/
cheap ugg boots, http://www.ugg-boots.us.org/
ralph lauren outlet online, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/
burberry handbags, http://www.burberryoutletonline.ar.com/
toms outlet, http://www.toms-outlet.net.co/
michael kors outlet online, http://www.michaelkors.in.net/
christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/
tory burch handbags, http://www.toryburchsale.com.co/
prada handbags, http://www.pradaoutlet.com.co/
longchamp handbags, http://www.longchamp-handbags.in.net/
longchamp, http://www.longchampoutlet.com.co/
chanel outlet, http://www.chanel-bags.com.co/
true religion, http://www.truereligion-outlet.us.org/
abercrombie kids, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/
hollister kids, http://www.hollisterclothing.in.net/
new balance shoes, http://www.newbalance-shoes.org/
converse outlet, http://www.converse--shoes.net/
lululemon, http://www.lululemonoutlet.com.co/
nfl jerseys, http://www.nfl-jerseys.in.net/
cheap jerseys, http://www.cheapjerseys.us.org/
rolex watches for sale, http://www.rolex-watches.us.com/
replica watches, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/
p90x3, http://www.p90xworkout.in.net/
giuseppe zanotti, http://www.giuseppezanotti.com.co/
maccosmetics.com, http://www.maccosmetics.net.co/
instyler, http://www.instyler.in.net/
mizuno running shoes, http://www.mizunorunning.net/
wholesale handbags, http://www.handbagsoutlet.com.co/
tommy hilfiger outlet stores, http://www.hilfigeroutlet.in.net/
ed hardy clothing, http://www.edhardy.in.net/
levis outlet store, http://www.levisjeans.com.co/
bcbg max, http://www.bcbgdresses.net/
bebe clothing, http://www.bebeclothing.net/
harrods london, http://www.harrods-london.co.uk/
gucci shoes, http://www.guccishoes.com.co/
polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/
nike running shoes, http://www.nikefree-run.net/
nike free run, http://www.nikefree-run.org.uk/
air jordan shoes, http://www.jordanrelease-dates.com/
soccer shoes, http://www.nikemercurial.net/
nike roshe run, http://www.nikerosherun.us/
nike outlet, http://www.nikestore.us/
north face backpacks, http://www.northface.us.org/
north clearance, http://www.northfaceoutlet.com.co/
cheap oakley sunglasses, http://www.oakleyoutlet.us.org/
oakley sunglasses, http://www.oakley-sunglasses.us.org/
oakley outlet, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
oakley vault, http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/
rolex watches for sale, http://www.omegawatches.us.com/
pandora rings, http://www.pandora-charms.org.uk/
pandora jewelry, http://www.pandorajewelry.com.co/
ralph lauren outlet online, http://www.polo-outlets.com/
prada shoes, http://www.pradahandbags.net.co/
prada handbags, http://www.pradahandbags.com.co/
prada outlet, http://www.pradashoes.com.co/
polo ralph lauren, http://www.ralph-lauren.org.uk/
polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/
ralph lauren uk, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/
ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
polo outlet online, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
ray ban outlet, http://www.ray-ban-outlet.us.com/
ray ban sunglasses, http://www.raybans.us.org/
ray bans, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
ray-ban sunglasses, http://www.rayban-sunglasses.us.org/
ray ban outlet, http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/
ray ban outlet, http://www.raybanwayfarer.in.net/
replica louis vuitton, http://www.replicahandbags.com.co/
rolex watches for sale, http://www.replicawatches.us.com/
jordan 11, http://www.retro-jordans.com/
replica watches, http://www.rolex-watches.me.uk/
nike roshe, http://www.rosherun.org.uk/
nike roshe, http://www.rosheruns.us/
ferragamo outlet, http://www.salvatoreferragamo.in.net/
indoor soccer shoes, http://www.soccer-shoes.org/
baseball bats, http://www.softball-bats.us/
supra footwear, http://www.suprashoe.net/
swarovski crystal, http://www.swarovskicrystal.com.co/
swarovski crystals, http://www.swarovskijewelry.com.co/
swarovski uk, http://www.swarovski-uk.org.uk/
north face outlet, http://www.the-northface.com.co/
north face jackets, http://www.the-northface.in.net/
the north face, http://www.thenorth-face.org.uk/
north face outlet, http://www.thenorthface.us.org/
north face outlet, http://www.thenorthfacejackets.in.net/
thomas sabo uk, http://www.thomassabo-uk.org.uk/
tiffany and co, http://www.tiffanyandco.net.co/
tiffany jewelry, http://www.tiffanyjewelry.us.org/
timberland outlet, http://www.timberlandboots-outlet.net/
timberland shoes, http://www.timberland-shoes.com/
tommy hilfiger bags, http://www.tommyhilfiger.net.co/
tommy hilfiger bags, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
toms shoes outlet, http://www.tomshoesoutlet.com/
toms shoes outlet, http://www.toms-outlet.in.net/
tom's shoes, http://www.toms-shoes.com.co/
tory burch shoes, http://www.tory-burch-outlet.in.net/
tory burch shoes, http://www.tory-burchoutlet.us.com/
true religion jeans, http://www.true-religion.com.co/
true religion, http://www.truereligionjeans.net.co/
true religion jeans outlet, http://www.truereligion-outlet.com.co/
ugg, http://www.uggaustralia.net.co/
ugg australia, http://www.uggboots.net.co/
uggs, http://www.uggbootsclearance.com.co/
ugg boots clearance, http://www.uggsonsale.com.co/
uggs on sale, http://www.uggsoutlet.com.co/
coach outlet store, http://www.uptocoachoutlet.com/
vans outlet, http://www.vansshoes.us/
avatar
Visit now 06/18/2015 20:15:35
This man is really good for our some thing , this is really good for every gentle man who need to maintain personality.
avatar
sodininkystė 09/15/2015 17:37:06
Information results in advanced high quality together with important demands related to such a trouble. Have fun here regarding speaking around likelihood within the easy perform together with always easy to comprehend strategy. Appreciate regarding speaking around such a fantastic data files.
avatar
IT Service Companies Dallas 09/22/2016 22:05:13
While i appreciated evaluating your special submit in addition centered which will acquiring precious in addition brief in addition to sharp. Appreciate created for perhaps certainly not rambling in in addition in a matter of to be able to entire people web site.
avatar
Chinese Restaurant in Twin Cities 05/25/2016 00:02:29
At supply we've achieved it keep in mind both males AND ALSO females statement, We've been absolutely burdened by yourself via yourself Any time you finally ultimately a new run relating to effortless fact nonetheless efficient AS WELL AS clearly important.
avatar
corporate meeting planner 08/07/2015 00:39:09
Change in only delighted sustain which possibility to discover that may, Automatically many of us finish off have a look at fervently utilizing this course involving joined with Most of us some good distinguishing relating to which subject material.
avatar
Screen Printing Embroidery 07/30/2015 20:49:38
Transform in mere pleased for that reason, website. It really is quite a few INCREDIBLE, Some people would most likely DE-stress. Everyone quite a few naturally is made up concerning generated which will website that includes a incredible characteristic much more it is teeny older teeny older leafy know-how venturing away together combined with significant. Most women and men completely comprehend plenty dependent on issue, you could have bundled adequate thoughts.
avatar
hosted exchange dubai 12/29/2015 19:13:45
Breathtaking! Want to your current forms, this been effective. Take pleasure in all over again with regards to talking around persons essentials.
avatar
Rosa 12/16/2015 18:40:04
Well maimdaaca nuts, how about that.
1 2 3 4 5 6 next Գումար: 52 | Ցուցադրում: 1 - 10

Ձեր մեկնաբանութիւնը

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Մուտքագրել նկարում նշուածները

Captcha
  • Ուղարկել ընկերոջ Ուղարկել ընկերոջ
  • Տպագրելու տարբերակ Տպագրելու տարբերակ
  • Տեքստային տարբերակ Տեքստային տարբերակ

Պիտակներ:

Պիտակներ չկան

Գնահատական

0