Home | Քաղաքի Լրաբեր | Գլենդէյլ Նիւզ Փրեսը հովանաւորում է Վարդան Կարապետեանին

Գլենդէյլ Նիւզ Փրեսը հովանաւորում է Վարդան Կարապետեանին

By
Գլենդէյլ Նիւզ Փրեսը հովանաւորում է Վարդան Կարապետեանին

 

Գլենդէյլ Նիւզ Փրես ազդեցիկ թերթը իր Մայիս 16, 2014-ի համարում մի աննախադեպ քայլով յայտարարեց, որ Գլենդէյլի քաղաքային ընտրութիւնների համար հովանաւորում է Վարդան Կարապետեանին: Սա առաջին անգամն է, որ Լոս Անջելես Թայմզ հիմնարկութեանը պատկանող Նիւզ Փրես թերթը մի հայ նոր թեկնածուի է հովանաւորում Գլենդէյլի ընտրութիւններում: Նախկինում ԳՆՓն միայն այն հայ թեկնածունին է հովանաւորել, երբ նշեալը արդեն ընտրուած է եղել:

Յայտարարութեան մէջ ասուած է՝ «Այդուհանդերձ, մենք հաւատում ենք, որ Կարապետեանի  փորձը և գիտելիքները ու քաղաքի հանդեպ իր սերը, կարող է Գլենդէյլը առաջ մղել իր ընթացիկ հարցերում»

Նիւզ Փրեսի սոյն յայտարարութիւնը խոշոր ազդեցութիւն է ունենալու ընտրութիւնների արդիւնքի վրայ: Գլենդէյլի քաղաքական բեմի վրայ սա ոչ միայն յաղթանակ է Վարդան Կարապետեանի այլ նաև հայ համայնքի համար:

Subscribe to comments feed Մեկնաբանութիւններ (12 posted)

avatar
chanel replica 05/29/2014 16:01:12
Nevertheless More than likely that this brand involving Fendi can be so common inside totes market place that will no-one would likely declare that they haven’t seen the idea ahead of.
avatar
192.168.1.1 07/08/2017 12:04:45
if you want to get an indefinite should be the web site of my appointment to you .
avatar
192.168.1.1 07/08/2017 12:04:12
Յայտարարութեան մէջ ասուած է՝ «Այդուհանդերձ, մենք հաւատում ենք, որ Կարապետեանի փորձը և գիտելիքները ու քաղաքի հանդեպ իր սերը, կարող է Գլենդէյլը առաջ մղել իր ընթացիկ հարցերում»
avatar
gucci replica 06/01/2014 21:00:20
You if you want to get an indefinite should be the web site of my appointment to you .
avatar
chanel replica 06/01/2014 21:00:42
Thanks for your time and to deal with that population , I start the education of it really .
avatar
replica rolex 07/08/2014 18:29:40
Soap, shampoo as well as other toiletries can rot the seals and destroy the clock4.
avatar
omega replica watches 08/17/2014 18:55:19
Search phrase variants, branded text, and other methods were adopted to improve final results. For far more facts with regards to this subject matter please go to Social Media Promotion: My assistance provider also used efficient social media optimization techniques to push my goal viewers to my website.
avatar
Jonnie 08/18/2014 21:10:53
That's cleared my thoughts. Thanks for cotgnibutirn.
avatar
Arnie 08/20/2014 17:55:35
<a href="http://xhfood.com">Alaatzkam-informaaion</a> found, problem solved, thanks!
avatar
Capatin 08/20/2014 21:27:50
Ah yes, nicely put, evyeoenr. http://jvmskrw.com enxwmr [link=http://eopegzx.com]eopegzx[/link]
avatar
Ahmad 08/22/2014 11:06:50
Glad I've finally found somenhitg I agree with! http://hmddvytlrg.com miibaxnxqdw [link=http://brixbscgmmx.com]brixbscgmmx[/link]
avatar
007 09/03/2014 13:20:30
Since there is no goal for the whole life, just be yourself. Our clothes and boots could make you a shining star everywhere...
<a href="http://www.cafeloren.com/search.asp">cafeloren</a>
<a href="http://www.outofthevault.com/foot.html">outofthevault</a>
<a href="http://www.avalonseafood.com/result.html">avalonseafood</a>
<a href="http://www.chennaiftz.com/time.aspx">chennaiftz</a>
<a href="http://www.fpindia.com/victor.aspx">fpindia</a>
<a href="http://www.addonix.com/made.html">addonix</a>
<a href="http://www.addonix.com/url.html">addonix</a>
<a href="http://www.handisenegal.com/move.asp">handisenegal</a>
<a href="http://www.handisenegal.com/lock.html">handisenegal</a>
<a href="http://www.handisenegal.com/information.html">handisenegal</a>
<a href="http://www.morguardus.com/made.html">morguardus</a>
<a href="http://www.morguardus.com/privacy.html">morguardus</a>
<a href="http://www.morguardus.com/team.html">morguardus</a>
<a href="http://www.jerksislandgrill.com/topmenu.html">jerksislandgrill</a>
<a href="http://www.jerksislandgrill.com/url.html">jerksislandgrill</a>
B
Since there is no goal for the whole life, just be yourself. Our clothes and boots could make you a shining star everywhere...
[URL=http://www.cafeloren.com/search.asp/]cafeloren[/URL]
[URL=http://www.outofthevault.com/foot.html/]outofthevault[/URL]
[URL=http://www.avalonseafood.com/result.html/]avalonseafood[/URL]
[URL=http://www.chennaiftz.com/time.aspx/]chennaiftz[/URL]
[URL=http://www.fpindia.com/victor.aspx/]fpindia[/URL]
[URL=http://www.addonix.com/made.html/]addonix[/URL]
[URL=http://www.addonix.com/url.html/]addonix[/URL]
[URL=http://www.handisenegal.com/move.asp/]handisenegal[/URL]
[URL=http://www.handisenegal.com/lock.html/]handisenegal[/URL]
[URL=http://www.handisenegal.com/information.html/]handisenegal[/URL]
[URL=http://www.morguardus.com/made.html/]morguardus[/URL]
[URL=http://www.morguardus.com/privacy.html/]morguardus[/URL]
[URL=http://www.morguardus.com/team.html/]morguardus[/URL]
[URL=http://www.jerksislandgrill.com/topmenu.html/]jerksislandgrill[/URL]
[URL=http://www.jerksislandgrill.com/url.html/]jerksislandgrill[/URL]
C
Since there is no goal for the whole life, just be yourself. Our clothes and boots could make you a shining star everywhere...
http://www.cafeloren.com/search.asp
http://www.outofthevault.com/foot.html
http://www.avalonseafood.com/result.html
http://www.chennaiftz.com/time.aspx
http://www.fpindia.com/victor.aspx
http://www.addonix.com/made.html
http://www.addonix.com/url.html
http://www.handisenegal.com/move.asp
http://www.handisenegal.com/information.html
http://www.handisenegal.com/lock.html
http://www.morguardus.com/made.html
http://www.morguardus.com/privacy.html
http://www.morguardus.com/team.html
http://www.jerksislandgrill.com/topmenu.html
http://www.jerksislandgrill.com/url.html
Գումար: 10 | Ցուցադրում: 1 - 10

Ձեր մեկնաբանութիւնը

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Մուտքագրել նկարում նշուածները

Captcha
  • Ուղարկել ընկերոջ Ուղարկել ընկերոջ
  • Տպագրելու տարբերակ Տպագրելու տարբերակ
  • Տեքստային տարբերակ Տեքստային տարբերակ

Պիտակներ:

Պիտակներ չկան

Գնահատական

5.00