Home | Քաղաքի Լրաբեր | Ֆունդուկեանը՝ Մոնրովիայի Գերատեսուչ

Ֆունդուկեանը՝ Մոնրովիայի Գերատեսուչ

By
Ֆունդուկեանը՝ Մոնրովիայի Գերատեսուչ

Գլենդէյլի միաւորուած դպրոցների կրթաշրջանի հայազգի բարձրաստիճան կառավարիչներից՝ Քաթի Ֆունդուկեանը ստանձնելով Մոնրովիայի գերատեսուցի պաշտօնը թողել է Գլենդէյլի կրթաշրջանը

 

Քաթի Ֆունդուկեան Թորոսեանը եղել է առաջին հայը, որ նշանակուել է իբրև Գլենդէյլ միջնակարգ դպրոցի (Glendale High School) տեսուչ 2005-ին:  Իր վերջին պաշտօնը կրթաշրջանում եղել է գերատեսչի կրթական ծառայութիւնների օգնական:

 

Ֆունդուկեանը հա­սակ է առել Քա­լի­ֆորն­իա­յի Մոն­թէ­բել­լօ քա­ղա­քում եւ յա­ճա­խել է Մես­րոպ­եան ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նը նա­խակր­թա­րա­նից մին­չեւ 12րդ: Ապա սո­վո­րել է UCLA հա­մալ­սա­րա­նում Անգ­լե­րէն գրա­կա­նու­թեան ճիւ­ղում: Մա­գիստ­րո­սա­կան վկայական է ստա­ցել CAL STATE հա­մալ­սա­րա­նից տես­չու­թեան թե­քու­մով խորհրդատ­ւու­թեան ճիւ­ղում: Նոյն հա­մալ­սա­րա­նից  ստա­ցել է նա­եւ ու­սուց­չա­կան եւ տես­չա­կան արտօնագրեր: USC հա­մալ­սա­րա­նում հետևել է կրթա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան դասընթացներին: Նախքան Գլենդէյլ Միջնակարգ Դպրոցի տեսուչ նշանակուելը աշխա­տել է Դա­յը­մընդ Բար Միջ­նա­կարգ դպրո­ցում, որ­պէս փոխ-տե­սուչ, իսկ նրա­նից առաջ 10 տա­րի աշ­խա­տել է որ­պէս Անգ­լե­րէն լեզ­ուի ու­սուց­չու­հի եւ խորհր­դատ­ու:

 

Գլենդէյլ Միջնակարգում ծառայելուց յետոյ 2008-ին դարձաւ կրթաշրջանի գերատեսչի օգնական: Ֆունդուկեանը վերջերս շրջանի մանկավարժներին համար մի երկամեայ  վերապատրաստման ծրագիր էր պատրաստել, նահանգային նոր ուսուցման չափանիշները որդեգրելու կապակցութեամբ: Ֆուդուկեանը երկրորդ պաշտօնեան է, որ թողնում է կրթաշրջանը: Մարտին գերատէսչի նախկին օգնական, Գարսիան ևս թողնելով շրջանը Դաունի մեկնեց:

 

Մոնրովիայի կրթաշրջանը, որտեղ Ֆունդուկեանը ստանձնել է գերատեսուչի պաշտօնը, ունի 6000 ուսանող եւ 48 մլն, բիւջէ: Գլենդէյլում Ֆունդուկեանին փոխարինելու  է Լին Մարսոն, որը վերջերս եղել է կրթաշրջանի մարդկային ռեսուրսների տնօրէն:

Subscribe to comments feed Մեկնաբանութիւններ (15 posted)

avatar
omega fake watches 09/15/2013 18:48:53
Ponzi Full Bernie Madoff experienced seventeen Rolexes, such as a good Oyster chronograph in whose price surpasses 1 year's college tuition as well as costs from Harvard University.
avatar
replica watches uk 12/02/2014 17:30:50
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.
avatar
replica shoes 12/02/2014 17:31:10
Interesting info, do you know where I can find similar information?
avatar
chanel replica 12/02/2014 17:31:34
I've been trying to find out a little more about this kind of stuff, thanks for sharing
avatar
Marylada 06/21/2016 19:47:31
Aletinaervtly, save on the production, packaging and transport costs of the purchase of this and instead use your imagination and an old cardboard box to make the same thing yourself.
avatar
Candie 06/22/2016 13:34:49
jag har med satt hyasinter i min mormor och morfars silver skål som nästan ser identisk ut som di....ler.n.tänka sig att generera ljud, låter som om det skulle kunna bli högljutt här hemma, med hela familjen som svochar runt som yra höns och städar idag, innan vi ska på årets första glöggfest! Ha en go lördag! kramis semlan
avatar
Lorren 06/23/2016 15:51:30
<a href="http://xvehnhilbji.com">Noithng</a> I could say would give you undue credit for this story.
avatar
Meadow 06/23/2016 15:56:59
Of the panoply of website I've pored over this has the most <a href="http://rxnwyb.com">veicraty.</a>
avatar
Zaylin 06/23/2016 21:50:14
That kind of thniking shows you're an expert http://cwhkgoylkg.com qqbneidc [link=http://hhauewgktb.com]hhauewgktb[/link]
avatar
Velvet 06/23/2016 21:54:31
Good to find an expert who knows what he's talnikg about! http://qnrebrn.com qqazlpxn [link=http://bcniqgstahy.com]bcniqgstahy[/link]
1 2 next Գումար: 15 | Ցուցադրում: 1 - 10

Ձեր մեկնաբանութիւնը

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Մուտքագրել նկարում նշուածները

Captcha
  • Ուղարկել ընկերոջ Ուղարկել ընկերոջ
  • Տպագրելու տարբերակ Տպագրելու տարբերակ
  • Տեքստային տարբերակ Տեքստային տարբերակ

Պիտակներ:

Պիտակներ չկան

Image gallery

Գնահատական

0