Home | Քաղաքի Լրաբեր | Հանրային Հանդիպումներ Գների Յաւելման Մասին

Հանրային Հանդիպումներ Գների Յաւելման Մասին

By
Հանրային Հանդիպումներ Գների Յաւելման Մասին

 

Գլենդէյլի Ջրի եւ էներգիայի բաժանմունքը սպասարկում է Գլենդէյլի շուրջ 200,000

բնակիչներին եւ ձեռնարկութիւններին:

Բաժանմունքը յայտարարել է, որ իր ենթակառոյցներում կատարուող ներդրումների և յարաճուն ծախսերը հոգալու համար մտադիր է բարձրացնել իր ծառայութիւնների գները:

Բաժանմունքի կողմից առաջարկուել է 8 տոկոս յաւելում 2014թուականի, 7 տոկոս 2015 աշխատանքային տարում, 5 տոկոս 2016աշխատանքային տարում, 2 տոկոս 2017 աշխատանքային տարում եւ 2 տոկոս 2018թ. աշխատանքային տարում: Սա նշանակում է, որ 5 տարիների ընթացքում էլեկտրականութեան գները 24 տոկոս աճ է արձանագրելու: Բաժանմունքը ծրագրում է առաջադրանքը Քաղաքային խորհրդին ներկայացնել 2013թուականի Օգոստոսին:

Բաժանմունքի յայտարարութեան մէջ նշուած է «որոշումը հեշտ չի արուել, բայց ձեզ լաւագոյնս ծառայելու համար մենք երկարաժամկէտ հեռանկար եւ ռազմավարութիւն ենք պահպանում: Մենք յուսով ենք, որ ձեզ կը ներգրաւենք մի շարք հանրային հաւաքներում, որտեղ քննարկումներ կը կատարուեն, հարցեր կը տրուեն եւ պատասխաններ կը ստացուեն:

 Այս կարգի 6 հանդիպումներ են կազմակերպուել Յունիս ամսուայ ընթացքում: Չորեքշաբթի, Յունիս 26-ի հանդիպումը կայանալու է երեկոյեան ժամը 7-ին Գլենդէյլի «Գարամանուկեան» Երիտասարդական Կենտրոնի «Քազանճեան» Սրահում: Հասցէն է՝211 W. Chestnut St., Glendale, 91204:

 Եթէ ցանկանում էք տեսնել թէ առաջադրուող տոկոսային յաւելումները  ինչպէս են ազդելու ձեր հաշուեցոյցի վրայ կարող էք օգտագործել համապատասխան հաշուիչը, որը յունիսի 10-ից տեղադրուել է բաժանմունքի կայքէջում: Հաշուիչն օգտագործելու համար այցելել www.GlendaleWaterAndPower.com կայքը եւ սեղմել էջի վերի բաժնում երեւացող Rates երիզի վրայ: Ապա մուտքագրել ձեր օգտագործած քանակը եւ հաշուիչը կը հաշուարկի ձեր հաշուեցոյցի մօտաւոր յաւելումը: Կարող էք նաև  (818) 548-3300 համարով զանգահարել, որպէսզի ձեզ օգնեն հաշուիչի կապակցութեամբ:

Subscribe to comments feed Մեկնաբանութիւններ (8 posted)

avatar
Chanel belts 09/15/2013 18:50:09
This particular order change additionally produces a good passion among enthusiasts in order to paragon all of them and therefore the develops much more.
avatar
replica rolex daytona watches 05/15/2014 22:13:28
It is really a serious problem for each man who has had a mechanical watch.
avatar
rado replica 11/30/2014 16:15:18
you'll need this in order to.
avatar
Suevonne 06/22/2016 13:35:28
It seems too bad, but you've been trying to figure this all out for awhile now, haven't you? I do think it's going to be a loss for the crier-wmiting and reading community, but that's not to make you feel bad. I think your own writing must come first. I hope you'll log in on one of the other blogs we all love and let us now know how it's all going. And don't hesitate to start it all up again if you find yourself missing it. It could happen.
avatar
Sanne 06/23/2016 15:57:03
Ppl like you get all the <a href="http://dncfihrxo.com">brians.</a> I just get to say thanks for he answer.
avatar
Essie 06/23/2016 21:54:34
Good to find an expert who knows what he's takilng about! http://skmwabx.com ccfadorsbjc [link=http://mbzoeq.com]mbzoeq[/link]
avatar
India 06/25/2016 15:27:46
You get a lot of respect from me for writing these helpful <a href="http://qogssmuch.com">arislcet.</a>
avatar
Maverick 06/26/2016 13:54:55
I actually found this more eneattrining than James Joyce. http://ipoqbo.com iofwfpgbboh [link=http://frqzamy.com]frqzamy[/link]
Գումար: 8 | Ցուցադրում: 1 - 8

Ձեր մեկնաբանութիւնը

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Մուտքագրել նկարում նշուածները

Captcha
  • Ուղարկել ընկերոջ Ուղարկել ընկերոջ
  • Տպագրելու տարբերակ Տպագրելու տարբերակ
  • Տեքստային տարբերակ Տեքստային տարբերակ

Պիտակներ:

Պիտակներ չկան

Գնահատական

0