Home | Քաղաքի Լրաբեր | Դեռ վերջնական չեն արդիւնքները...

Դեռ վերջնական չեն արդիւնքները...

By
Դեռ վերջնական չեն արդիւնքները...

 Նրանով հանդերձ, որ Չորեքշաբթի առաւօտեան պարզուեց Քաղաքային ընտրութեան նախնական արդիւնքները, սակայն դեռ կան մօտ 3,500 քուէաթերթիկ որ պէտք է հաշուարկուեն: Այս գործընթացը կարող է տեւել մինչեւ երկու շաբաթ:  Սա կարող է ազդել այն թեկնածուների պարագային, որոնց արդիւնքները շատ մօտ են մրցակիցներին:

 Այս չհաշուարկուած քուէները բաղկացած է ժամանակաւոր (provisional) և ժամանակին չը յանձնուած հեռակայ (absentee ballots) քուէներից:

 Քաղաքային խորհրդում Արա Նաջարեանը տեղը ապահով է թւում, իսկ երկրորդ տեղում յայտնուած Լորա Ֆրիդմանի և Զարեհ Սինանեանի քուէների տարբերութիւնը 760 քուէ է. Մինչդեռ, ընդամէնը 262 ձայնի տարբերութիւն կայ Զարեհ Սինանեանի և  չորրորդ տեղը հասած Շահէ Քէօրողլեանի միջև:

 Թւում է թէ չհաշուարկուած քուէների մեծամասնութիւնը հայեր լինեն, որոնք չեն կարողացել ժամանակին գտնել իրենց քուէարկութեան վայրը. Քաղաքը նուազեցրել է ընտրատեղամասերի թիւը որոշ վայրերում, քանի որ մեծ թուով քաղաքացիներ իրենց ձայները տալիս են փոստի միջոցով:  Հաշուարկուած քուէների 68 տոկոսը հեռակայ քուէներից և մնացածը ժամանակաւոր քուէաթերթիկներ են:

 Միաւորուած դպրոցների խորհրդի մրցավազքի արդիւնքները ևս կարող են փոփոխութիւններ ունենալ: Մինչ օրս գործող Գրէգ Գրիգորեանը եւ Քրիստինէ Վալթըրզը, հաւանաբար բաւական ձայները ապահովել են, իսկ առայժմ ընտրուած  Արմինա Կարապետեանը եւ չորրորդ հանդիսացող Ջենիֆըր ֆրիմոնը 190 քուէների տարբերութիւն ունեն: Գործող Ջոյլին Վագնըրը այժմ հինգերորդ տեղն է, բայց ընդամէնը 300 ձայն ետ է Ֆրիմոնից:

 Շատ քիչ հաւանական է, քաղաքային գործավարի է գանձապահի արդիւնքի փոփոխութիւնը, որտեղ Արդի Քասախեանն մեծ ճեղքով առաջ է մրցակցից, իսկ ,Րաֆֆի Մանուկեանը փաստօրէն անմրցակից մնաց: A նախագիծը, որը ձգտում էր, քաղաքին գանձապահը նշանակով դարձնել ձախողեց քաղաքացիների ոչ քուէով:

 

Subscribe to comments feed Մեկնաբանութիւններ (14 posted)

avatar
luxury rolex replica 08/05/2013 19:28:04
Built not to solely offer protection towards the suitcase at a hard suitcases handler for the airport however will also that will disguise the particular emblem plus ensure it is less appealing that will criminals.
avatar
replica cartier watches 03/28/2014 15:38:59
Although some individuals might have an awkward appear on the encounters whilst putting on the Vacheron Constantin reproduction view, the majority of the purchasers have on their own within events along with sophistication, style as well as design.
avatar
replica hublot 08/07/2014 19:17:16
These kinds of art logos lapsed as a result of non-usage, yet have been eventually marketed for the U . s . business Deckers Out of doors Firm, which usually furthermore listed some other art logos, for instance UGG Quarterly report inside 1999.
avatar
replica handbags 08/17/2014 02:11:01
replica handbags
hermes replica
gucci replica
http://www.dimicaps.com
avatar
Chacidy 03/06/2017 14:21:39
Well I guess I don't have to spend the weekend fiurigng this one out!
avatar
Lyza 03/06/2017 17:30:40
If I cociunmmated I could thank you enough for this, I'd be lying.
avatar
Buff 04/13/2017 00:00:11
You're the one with the brains here. I'm <a href="http://vogtmdly.com">watinchg</a> for your posts.
avatar
Dorothy 04/13/2017 10:20:23
Ppl like you get all the <a href="http://dadcbtc.com">brnsai.</a> I just get to say thanks for he answer.
avatar
Marylouise 04/13/2017 22:28:27
You've captured this pecrfetly. Thanks for taking the time! http://mshzjdd.com bngelkcawkn [link=http://bwmlplgu.com]bwmlplgu[/link]
avatar
Chiana 04/14/2017 07:49:33
In the cometicalpd world we live in, it's good to find simple solutions. http://tkbncyk.com fyvjxp [link=http://vqxxbbzcca.com]vqxxbbzcca[/link]
1 2 next Գումար: 14 | Ցուցադրում: 1 - 10

Ձեր մեկնաբանութիւնը

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Մուտքագրել նկարում նշուածները

Captcha
  • Ուղարկել ընկերոջ Ուղարկել ընկերոջ
  • Տպագրելու տարբերակ Տպագրելու տարբերակ
  • Տեքստային տարբերակ Տեքստային տարբերակ

Պիտակներ:

Պիտակներ չկան

Գնահատական

5.00