Home | Քաղաքի Լրաբեր | Հայ թեկնածուները յաղթական՝ Գլենդէյլի ընտրութիւններում

Հայ թեկնածուները յաղթական՝ Գլենդէյլի ընտրութիւններում

By
Հայ թեկնածուները յաղթական՝ Գլենդէյլի ընտրութիւններում

 

Մինչև Չորեքշաբթի առաւօտ հաղորդուած արդիւնքները ապացուցում են, որ Գլենդէյլի Հայ Դատի միսանական թեկնածուների խոշոր մեծամասնութիւնը յաղթանակ է արձանագրել Գլենդէյլի ընտրութիւններում: Քաղաքային Խորհրդի մէջ վէրընտրուել է Արա Նաջարեանը, իսկ իր դէմ սուր պայքար բացուած երիտասարդ թեկնածու՝ Զարեհ Սինանեանը յաջողել է զբաղեցնել Քաղաքային Խորհրդի միւս աթոռը: Վերընտրուել է նաև Լորա Ֆրիդմանը:

Դպրոցների Միաւորուած Կրթաշրջանի Խորհրդի մէջ բարձր մեծամասնութեամբ վերընտրուել է Գրէգ Գրիգորեանը՛ իսկ Արմինէ Կարապետեանն ևս յաջողել է մուտք գործէլ նշեալ կազմի մէջ:

Քաղաքի Գործավար Արդի Քասախեանը բացարձակ մեծամասնութեամբ առաջ է անցել իր մրցակցից, մինչ Րաֆֆի Մանուկեանը ամենաբարձր քուէով ընտրուել է իբրև քաղաքի գանձապահ: Մանուկեանի ընտրութեան հետ զուգահեռ քաղաքազիները նաև ոչ են քուէարկել համապատասխան բանաձեւին, որով հաստատւում է Մանուկեանի նոր պաշտօնի ընտրական լինելը: Այսպիսով Քաղաքային Խորհրդի կազմից պակսում է մի անդամ, որի հարցը կը քննարկուի նորընտիր կազմի առաջին նիստում:    

Պէտք է նշել, որ դեռ հաշուարկուելու են մի շարք քուէներ՝ ինչպիսին են ժամանակավոր քուէները և պաշտօնական, վերջնական արդիւնքները կը յայտարարուեն երկու շաբաթից:

 

Subscribe to comments feed Մեկնաբանութիւններ (16 posted)

avatar
louis vuitton monogram bags 05/29/2014 18:38:07
You'll find oneself creating discounts concerning getting one thing great because of it,
avatar
rolex replica uk 07/16/2014 18:32:48
You obtain something in which is simply as excellent because the authentic with not even half the purchase price. In addition to, it really is exactly about price range, when an individual gives you the decision regarding a couple of goods in which seem the identical yet with diverse rates, you would obviously pick one that will be less costly
avatar
fake breitling 08/07/2014 19:18:07
Simply by 2003, Deckers acquired commenced any strategy regarding legitimate dangers in opposition to Foreign suppliers and also distributors making use of versions regarding "ugh boots" to spell it out their particular merchandise.
avatar
Jacie 08/19/2014 12:59:10
I read your post and wished I'd wrtiten it
avatar
Rayann 08/19/2014 14:30:36
Planeisg to find someone who can think like that
avatar
Junior 08/20/2014 01:48:42
Evnoyree would benefit from reading this post
avatar
Amelia 08/20/2014 19:28:05
Furrealz? That's <a href="http://gavhmbhi.com">maelovrusly</a> good to know.
avatar
Marilee 08/20/2014 20:33:36
I had no idea how to approach this <a href="http://njjnlh.com">bero-efnow</a> I'm locked and loaded.
avatar
Kiana 08/20/2014 22:32:16
A bit sueripsrd it seems to simple and yet useful. http://nkiuoqjb.com qidiqixjdgk [link=http://liflak.com]liflak[/link]
avatar
Betti 08/20/2014 22:52:03
I can't beelive I've been going for years without knowing that. http://lpxcppbow.com tbjommbab [link=http://nhcaiujj.com]nhcaiujj[/link]
1 2 next Գումար: 16 | Ցուցադրում: 1 - 10

Ձեր մեկնաբանութիւնը

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Մուտքագրել նկարում նշուածները

Captcha
  • Ուղարկել ընկերոջ Ուղարկել ընկերոջ
  • Տպագրելու տարբերակ Տպագրելու տարբերակ
  • Տեքստային տարբերակ Տեքստային տարբերակ

Պիտակներ:

Պիտակներ չկան

Image gallery

Գնահատական

5.00